ข่าวกิจกรรม

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาริชภูมิและนายกเทศมนตรีตำบลวาริชภูมิ

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล

สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิจะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านวาริชภูมิหมู่ ๑

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาริชภูมิ คณะผู้บิหารสมาชิกสภา ข้าราชการ/ลูกจ้างร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้าง(อัตราจ้างเหมา)

สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

แห่เทียนเข้าพรรษา 63

สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ร่วมกับชาวบ้านวาริชภูมิ หมู่ 1,2 และหมู่ 16 กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2363

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 63

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันต้นไม้ ผู้บริหารร่วมกับพนักงานได้ร่วมจัดทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ ประจำปี 2563