วันที่ 29 มกราคม 2567 ทีมงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ลงพื้นที่/ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY #โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก็าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในพื้นที่ของชุมชน หมู่บ้านใน เขตเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

|
ออกติดตามโครงการขยะเปียกลดโลกร้อน