พฤษภาคม 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สนง.สิ่งแวดล้อมภาค อุดรธานี ร่วมกับ ทสจ.สกนคร สสจ.สกลนคร และท้องถิ่นอำเภอวาริชภูมิ ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พร้อมให้คำแนะนำ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 2. ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 ติดต่อสอบถามได้ที่ 084-4287395

อ่านเพิ่มเติม »