ทต.วาริชภูมิ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิจะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านวาริชภูมิหมู่ ๑

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาริชภูมิ คณะผู้บิหารสมาชิกสภา ข้าราชการ/ลูกจ้างร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ลาดยาง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้าง(อัตราจ้างเหมา)

สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓