ทต.วาริชภูมิ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง(อัตราจ้างเหมา) วิชาเอกภาษาไทย