ข่าวกิจกรรม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้าง(อัตราจ้างเหมา)

สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

แห่เทียนเข้าพรรษา 63

สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ร่วมกับชาวบ้านวาริชภูมิ หมู่ 1,2 และหมู่ 16 กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2363

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 63

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันต้นไม้ ผู้บริหารร่วมกับพนักงานได้ร่วมจัดทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ ประจำปี 2563

รณรงค์พ่นหมอกควันยุงลาย

เทศบาลตำบลวาริชภูมิ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย วันที่ 9 -12 มิ.ย 63 วันนี้ที่ชุมชนวัดป่าและชุมชนวัดเหนือ

มอบเงินกองทุนสวัสดิการ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 กองทุนสวัสดิการชุมชนวาริชภูมิ โดยประธานกองทุนท่านสุรพล วารี มอบเงินสวัสดิการเสียชีวิตให้แก่ทายาทสมาชิกนายหลักชัย เหมะธุลิน