ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายเทวัญ ศรีสำราญ นายกเทศมนตรีตำบลวาริชภูมิ มอบหมายให้ นางนิตยา แก้วคำแสน รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนศูนย์ราชการ

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. นายเทวัญ ศรีสำราญ นายกเทศมนตรีตำบลวาริชภูมิ มอบหมายให้ นางนิตยา แก้วคำแสน รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการออกกำลังกายแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นเต้นบาสโลป ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนศูนย์ราชการ

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักปลัด กองสาธารณสุขฯ ออกพัฒนาทำความสะอาดร่องน้ำ ตัดหญ้าบริเวณคลอง ที่มีวัชพืชกีดขวางทางเดินน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ น้ำหลากช่วงฤดูฝน เส้นทางลัด วาริชภูมิ – ห้วยบาง

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สนง.สิ่งแวดล้อมภาค อุดรธานี ร่วมกับ ทสจ.สกนคร สสจ.สกลนคร และท้องถิ่นอำเภอวาริชภูมิ ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พร้อมให้คำแนะนำ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม »

ประเพณีภูไทรำลึก 6เมษายน 2565 นายเทวัญ ศรีสำราญ นายกเทศมนตรีตำบลวารภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ขอขอบพระคุณ หน่วยงานทุกส่วน ทุกฝ่าย และทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมประเพณีงาน”ภูไทรำลึก ” ตั้งแต่วันที่4-6เม.ย.2565

อ่านเพิ่มเติม »