ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลวาริชภูมิ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวาริชภูมิ (ชั้น3)

อ่านเพิ่มเติม »

เทศบาลตำบลวาริชภูมิ จัดพิธีพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดสระแก้ววารีราม

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 29 มกราคม 2567 ทีมงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ลงพื้นที่/ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY #โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก็าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในพื้นที่ของชุมชน หมู่บ้านใน เขตเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายเทวัญ ศรีสำราญ นายกเทศมนตรีตำบลวาริชภูมิ มอบหมายให้ นางนิตยา แก้วคำแสน รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนศูนย์ราชการ

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. นายเทวัญ ศรีสำราญ นายกเทศมนตรีตำบลวาริชภูมิ มอบหมายให้ นางนิตยา แก้วคำแสน รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการออกกำลังกายแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นเต้นบาสโลป ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนศูนย์ราชการ

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักปลัด กองสาธารณสุขฯ ออกพัฒนาทำความสะอาดร่องน้ำ ตัดหญ้าบริเวณคลอง ที่มีวัชพืชกีดขวางทางเดินน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ น้ำหลากช่วงฤดูฝน เส้นทางลัด วาริชภูมิ – ห้วยบาง

อ่านเพิ่มเติม »