ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การจัดทำสัญญาเช่าแท่นหรือแผงลอยตลาดสดเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาริชภูมิและนายกเทศมนตรีตำบลวาริชภูมิ

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล

สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิจะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านวาริชภูมิหมู่ ๑

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาริชภูมิ คณะผู้บิหารสมาชิกสภา ข้าราชการ/ลูกจ้างร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ