ประกาศสอบราคา / จัดซื้อ – จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านวาริชภูมิถึงบ้านนาบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณห้วยปลาหางชุมชนวัดเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างบ้านวัดบ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างวัดบ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่ 16 ตำบลวาริชภูมิฯ(ส่วนที่เหลือ) (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างวัดบ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »