ประกาศหนังสือราชการต่าง ๆ

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณห้วยปลาหางชุมชนวัดเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างบ้านวัดบ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่องการโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างวัดบ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »