ประกาศหนังสือราชการต่าง ๆ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง(อัตราจ้างเหมา) วิชาเอกภาษาไทย

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้าง(อัตราจ้างเหมา)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๓ (เม.ย – มิ.ย) ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่องการโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล