กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 63

|

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันต้นไม้ ผู้บริหารร่วมกับพนักงานได้ร่วมจัดทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ ประจำปี 2563