ชุดปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรองโควิด-19 บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ประจำวันที่ 12 พ.ค 2564

|