ตรวจคัดกรองโควิด – 19

|

2 มิถุนายน 2563 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลวาริชภูมิ มีการตรวจคัดกรองโควิดอยู่นะคะ #กินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆ