มอบเงินกองทุนสวัสดิการ

|

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 กองทุนสวัสดิการชุมชนวาริชภูมิ โดยประธานกองทุนท่านสุรพล วารี มอบเงินสวัสดิการเสียชีวิตให้แก่ทายาทสมาชิกนายหลักชัย เหมะธุลิน