รณรงค์พ่นหมอกควันยุงลาย

|

เทศบาลตำบลวาริชภูมิ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย วันที่ 9 -12 มิ.ย 63 วันนี้ที่ชุมชนวัดป่าและชุมชนวัดเหนือ