แห่เทียนเข้าพรรษา 63

|

สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ร่วมกับชาวบ้านวาริชภูมิ หมู่ 1,2 และหมู่ 16 กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2363