ประกาศประกวดราคาจ้างกก่อสร้างโครงการสร้างฝายน้ำล้นบริเวณห้วยปลาหางชุมชนวัดเหนือ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

|