ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

|