ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่องการโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล

|