ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาาาไทยและวิชาเอกประถมศึกาา

|