ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง

|