ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหนองแบน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|