ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างบ้านวัดบ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

|