ประเพณีภูไทรำลึก 6เมษายน 2565 นายเทวัญ ศรีสำราญ นายกเทศมนตรีตำบลวารภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ขอขอบพระคุณ หน่วยงานทุกส่วน ทุกฝ่าย และทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมประเพณีงาน”ภูไทรำลึก ” ตั้งแต่วันที่4-6เม.ย.2565

|