วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักปลัด กองสาธารณสุขฯ ออกพัฒนาทำความสะอาดร่องน้ำ ตัดหญ้าบริเวณคลอง ที่มีวัชพืชกีดขวางทางเดินน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ น้ำหลากช่วงฤดูฝน เส้นทางลัด วาริชภูมิ – ห้วยบาง

|