วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สนง.สิ่งแวดล้อมภาค อุดรธานี ร่วมกับ ทสจ.สกนคร สสจ.สกลนคร และท้องถิ่นอำเภอวาริชภูมิ ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พร้อมให้คำแนะนำ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

|