วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายเทวัญ ศรีสำราญ นายกเทศมนตรีตำบลวาริชภูมิ มอบหมายให้ นางนิตยา แก้วคำแสน รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนศูนย์ราชการ

|