เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

|