วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. นายเทวัญ ศรีสำราญ นายกเทศมนตรีตำบลวาริชภูมิ มอบหมายให้ นางนิตยา แก้วคำแสน รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการออกกำลังกายแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นเต้นบาสโลป ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนศูนย์ราชการ

|