ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณห้วยปลาหางชุมชนวัดเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

|