สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในระยะ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566 ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566

|

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565