ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายเทวัญ ศรีสำราญ นายกเทศมนตรีตำบลวาริชภูมิ มอบหมายให้ นางนิตยา แก้วคำแสน รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนศูนย์ราชการ

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. นายเทวัญ ศรีสำราญ นายกเทศมนตรีตำบลวาริชภูมิ มอบหมายให้ นางนิตยา แก้วคำแสน รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการออกกำลังกายแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นเต้นบาสโลป ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนศูนย์ราชการ

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักปลัด กองสาธารณสุขฯ ออกพัฒนาทำความสะอาดร่องน้ำ ตัดหญ้าบริเวณคลอง ที่มีวัชพืชกีดขวางทางเดินน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ น้ำหลากช่วงฤดูฝน เส้นทางลัด วาริชภูมิ – ห้วยบาง

อ่านเพิ่มเติม »