ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลวาริชภูมิ จัดพิธีพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดสระแก้ววารีราม

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 29 มกราคม 2567 ทีมงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ลงพื้นที่/ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY #โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก็าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในพื้นที่ของชุมชน หมู่บ้านใน เขตเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างบ้านวัดบ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่องการโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างวัดบ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »