ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างวัดบ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่องรับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงายครูส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการครูประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง

อ่านเพิ่มเติม »