ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่องช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สนง.สิ่งแวดล้อมภาค อุดรธานี ร่วมกับ ทสจ.สกนคร สสจ.สกลนคร และท้องถิ่นอำเภอวาริชภูมิ ลงพื้นที่สำรวจติดตามตรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พร้อมให้คำแนะนำ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาริชภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 2. ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 ติดต่อสอบถามได้ที่ 084-4287395

อ่านเพิ่มเติม »

ประเพณีภูไทรำลึก 6เมษายน 2565 นายเทวัญ ศรีสำราญ นายกเทศมนตรีตำบลวารภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ขอขอบพระคุณ หน่วยงานทุกส่วน ทุกฝ่าย และทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมประเพณีงาน”ภูไทรำลึก ” ตั้งแต่วันที่4-6เม.ย.2565

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศเทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาาาไทยและวิชาเอกประถมศึกาา

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกวิทยาศาสตร์)

อ่านเพิ่มเติม »

เทศบาลตำบลวาริชภูมิ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง (อัตราจ้างเหมา) วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม »